1 lutego 2019 w Blog

Zmiany w KSH – rezygnacja ostatniego członka zarządu

Pośród pytań, które w ostatnich latach są nam coraz częściej zadawane, zdecydowanie znajduje się wątpliwość dotycząca pozywania spółek bez zarządu. Nierzetelni kontrahenci bez żadnych skrupułów wykorzystują to, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie należności od spółki bez zarządu jest zdecydowanie trudniejsze aniżeli w sytuacji, w której zarząd taki istnieje. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż pomimo braku zarządu, spółka, np. przez prokurenta samoistnego, prowadzić może swoją działalność bez większych utrudnień.

Zmiany, które wejdą w życie już 1 marca 2019 r. mają sytuacjom opisanym powyżej przeciwdziałać. Na mocy wprowadzonych zmian szczegółowego uregulowania doczekała się procedura składania oświadczenia o rezygnacji przez jedynego (ostatniego) członka zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Podkreślenia wymaga zwłaszcza, iż zgodnie z dodanym do art. 202 KSH § 6 (analogiczne zmiany zawarto w art. 369 KSH), jedyny członek zarządu sp. z o.o. składa oświadczenie o swojej rezygnacji wspólnikom spółki, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników (o którym mowa w nowo dodanym art. 2331 KSH), chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Oświadczenie o rezygnacji, które ma być elementem zaproszenia na zgromadzenie, będzie skuteczne następnego dnia po terminie, w którym zgromadzenie ma się odbyć. Konsekwentnie, rezygnacja członka zarządu nie będzie mogła zostać dokonana w trybie nagłym (z dnia na dzień),gdyż minimalny okres przewidziany przepisami na zwołanie Zgromadzenia Wspólników wynosi dwa tygodnie.

W założeniu zaproponowane zmiany chronić mają nie tylko wierzycieli, ale również samą spółkę, która z dnia na dzień, na skutek samodzielnej decyzji Zarządu, mogłaby stać się niezdolna do pełnego funkcjonowania. Konsekwencji wprowadzonych zmian będzie jednak zapewne zdecydowanie więcej.

O innych zmianach wprowadzonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, informować będziemy kolejnymi wpisami.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.