preloader
     

Zofia Zawłodzka

INTERN | PRAKTYKANTKA

Kontakt

Studentka III roku prawa na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kilku kancelariach prawnych we Wrocławiu i w Warszawie. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.