preloader
     

Angelika Panas

ASSOCIATE

Kontakt

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kilku wrocławskich kancelariach prawnych oraz organizacjach pozarządowych.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się prawa człowieka oraz szeroko rozumiane prawo cywilne, w szczególności prawo rodzinne w zakresie władzy rodzicielskiej.