preloader
     

Aleksandra Kalinowska

INTERN | PRAKTYKANTKA

Kontakt

Studentka IV roku prawa na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kilku wrocławskich kancelariach prawnych oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo karne, w tym prawo nieletnich, oraz prawo medyczne.