13 grudnia 2019 w Blog, Prawo pracy

TSUE orzekł o zakazie nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie świadczeń z zabezpieczenia społecznego

W dniu 12 grudnia 2019 r. TSUE wydał wyrok w trybie prejudycjalnym, w którym wskazał, że przepisy prawa wewnętrznego Państw Członkowskich wprowadzające nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie świadczeń przyznawanych w ramach państwowego sytemu zabezpieczenia społecznego naruszają…

CZYTAJ WIĘCEJ