13 maja 2019 w Blog

Skutki brexitu dla przedsiębiorców z UE

Wskutek ustaleń poczynionych podczas unijnego szczytu w Brukseli w dniu 11 kwietnia 2019 r., Wielka Brytania opuści Unię Europejską najpóźniej w dniu 31 października 2019 r. UE zależy, aby brexit przebiegł w sposób uporządkowany, gwarantujący odpowiedni czas na przystosowanie się obu stron do nowej sytuacji. Nadal możliwe jest jednak, że Wielka Brytania opuści UE bez umownego ustalenia zasad, w tym m.in. bez uzgodnienia okresu przejściowego, który pozwoliłby początkowo złagodzić skutki brexitu (por. https://sqrlegal.pl/bez-kategorii/brexit-odroczony-do-31-pazdziernika-2019-r/).

W zależności od sposobu, w jaki Wlk. Brytania opuści Unię, tj. czy dojdzie do „miękkiego” czy też „twardego” brexitu, skutki tego wystąpienia dla europejskich przedsiębiorców będą nieco odmienne.

Wariant I – „miękki” brexit

Wariant ten zakłada przyjęcie przez strony tzw. „umowy wyjścia” oraz zagwarantowanie okresu przejściowego, który pozwoliłby przedłużyć jeszcze przez jakiś czas obowiązywanie dotychczasowych relacji handlowych pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Następnie, możliwe byłoby zawarcie między stronami umowy o wolnym handlu, utrzymującej zerowe cła na większość towarów.

Opisany scenariusz pozwoliłby odsunąć w czasie większość z najbardziej dotkliwych dla gospodarki i poszczególnych przedsiębiorców skutków brexitu.

Wariant II – „twardy” brexit

Drugi wariant brexitu zakłada brak okresu przejściowego, co oznacza, że już od dnia 30 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być związana prawem UE. Z dnia na dzień przestaną więc obowiązywać zasady dotyczące swobody przepływu osób, towarów, kapitału i usług.

Dla europejskich przedsiębiorców oznaczałoby to:

 • nałożenie ceł we wzajemnych obrotach handlowych;
 • zmianę zasad rozliczania VAT w handlu z Wielką Brytanią;
 • brak możliwości stosowania preferencyjnych przepisów dotyczących opodatkowania dywidend, odsetek czy należności licencyjnych;
 • brak możliwości stosowania preferencyjnych przepisów dotyczących opodatkowania dywidend, odsetek czy należności licencyjnych;
 • zmianę zasad poboru podatku akcyzowego;
 • kontrole graniczne: celne, fitosanitarne, weterynaryjne, kontrole bezpieczeństwa produktów;
 • utrudnienia w eksporcie zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego;
 • konieczność stosowania się do odmiennych standardów technicznych, norm sanitarnych oraz fitosanitarnych;
 • dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem świadectw pochodzenia, obowiązkowych zgłoszeń celnych i kontroli celnej, uzyskiwaniem licencji lub ewentualnym spełnianiem odmiennych norm sanitarnych;
 • ograniczenie swobody przepływu osób;
 • zmianę zasad pobytu i dostępu pracowników do brytyjskiego rynku pracy;
 • ograniczoną wzajemną uznawalność kwalifikacji;
 • ograniczenia przy świadczeniu usług w Wielkiej Brytanii;
 • trudności w wykonaniu usług za pośrednictwem pracowników wysyłanych do Wielkiej Brytanii;
 • powrót do zezwoleń na wykonywanie przewozów w przypadku transportu drogowego;
 • utrudnione inwestycje ze względu na ograniczenie swobody przepływu kapitału;
 • ograniczenie przepływu danych osobowych.

Podsumowanie

Chociaż do 29 marca 2019 r. zasady wymiany handlowej pozostają niezmienione, to dalsze relacje gospodarcze między państwami członkowskimi UE (w tym Polską) a Wielką Brytanią są na dzień dzisiejszy niepewne. Pod znakiem zapytania stoi bowiem czy UE i Wielka Brytania dojdą do porozumienia w zakresie warunków umowy wyjścia, w tym ustanowienia okresu przejściowego.

Wobec powyższego, najlepiej już teraz przygotować się na zbliżające się zmiany oraz dostosować model prowadzenia działalności gospodarczej do nowych okoliczności na rynku międzynarodowym.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.