11 lipca 2019 w Wydarzenia

Prawomocny wyrok sądu – unieważnienie kredytu we frankach

Dobra nowina dla Frankowiczów! Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna w całości. Bank musi zwrócić kredytobiorcy 25 258,40 zł oraz 20 756,82 CHF. Wyrok jest prawomocny.

Unieważnienie kredytu we frankach

W dniu 10 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego na rzecz Kredytobiorcy kwoty 25 258,40 zł oraz 20 756,82 CHF, jak również stwierdzającego nieważność umowy. Tym samym wyrok sądu I instancji stał się prawomocny!

Orzeczenie sądu pierwszej instancji dostępne jest pod adresem:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_000299_2015_Uz_2017-10-11_001

Co dalej z kredytem we frankach?

 

 

 

 

 

 

 

 

W ustnych motywach orzeczenia sąd II instancji wskazał, że:

(1) orzeczenie SOKiK ma charakter prejudykatu;

(2) abuzywny jest cały mechanizm indeksacji – nie ma możliwości oddzielenia mechanizmu indeksacji od tabel kursowych banku;

(3) mechanizm indeksacji jest nieuczciwy ze względu na:

– nieograniczone ryzyko zmian kursów waluty po stronie kredytobiorcy;- zastosowanie dwóch różnych kursów waluty w obrębie jednego stosunku prawnego (kursu kupna przy wypłacie oraz kursu sprzedaży przy spłacie kredytu);- nieokreślone zasady ustalania kursu bankowego;

(4) mechanizm indeksacji określa główne świadczenie kredytobiorcy, a bez tego mechanizmu umowa nie może być wykonywana;

(5) konsument jest dysponentem prawa do powołania się na nieuczciwość zapisów umowy;

(6) do konsumenta należy decyzja czy chce, aby jego umowa była wykonywana bez zapisów uznanych za abuzywne, czy też domaga się stwierdzenia nieważności umowy;

(7) nie ma możliwości uzupełnienia umowy kursem średnim NBP ani kursem rynkowym.

 

 

 

 

Pomoc frankowiczom

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących opisanych powyżej zagadnień oraz obsługi prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń od banku, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.