Zdajemy sobie sprawę, że często o przewadze danego przedsiębiorstwa mogą świadczyć posiadane prawa do własności intelektualnej czy przemysłowej. Ochrona takich dóbr pozwala na skuteczne zabezpieczenie pozycji w danym segmencie rynku, co przekłada się na wzrost wartości samej firmy, a nierzadko także i na jej rozpoznawalność.

W ramach działającej w SQUARE praktyki własności intelektualnej doradzamy klientom i reprezentujemy ich w sporach z zakresu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, a także nieuczciwej konkurencji. Udzielamy porad z zakresu sporządzania umów przenoszących prawa oraz pozwalających na korzystanie z nich w ramach licencji.

W ramach dotychczasowego doświadczenia, mieliśmy możliwość wsparcia naszych klientów w zakresie:

  • rejestrowania znaków towarowych oraz reprezentowania w sporach o naruszenie znaków towarowych
  • przygotowywania umów licencji, umów o przeniesienie praw (znaków towarowych, praw autorskich, know-how), wykonanie utworów, umów wydawniczych
  • doradztwa w zakresie sporów o domeny internetowe