Oferujemy zarówno małym i średnim firmom, jak i dużym korporacjom kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Do naszych kluczowych usług należy m.in. opiniowanie i sporządzanie umów handlowych oraz świadczenie usług doradztwa przy zawieraniu transakcji handlowych.

W ramach SQUARE, stawiamy sobie trzy główne cele:

  • ustalić i uregulować w umowie intencje naszego klienta
  • dopasować intencje klienta do stanu sprawy oraz
  • jak najlepiej zabezpieczyć interes klienta

Nasi prawnicy, na życzenie klientów, reprezentują ich także na wszystkich etapach zawierania umowy począwszy od etapu ofertowego, poprzez negocjacje, a kończąc na dochodzeniu wykonania umowy przez kontrahenta.