Łączymy wiedzę o prawie z pasją do sportu. Doradzamy zarówno klubom, związkom i organizacjom sportowym, jak również zawodnikom, ich agentom i trenerom. Naszych klientów reprezentujemy nie tylko w kraju, ale również za granicą, w tym także przed FIFA Players’ Status Committee.

Świadcząc usługi, wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów mając świadomość, że gruncie prawa sportowego przepisy powszechnie obowiązujące przenikają się z regulacjami związków sportowych, co może utrudniać sprawne zarządzanie ryzykiem i poruszanie po tej sferze prawa. We współpracy z naszymi klientami opracowujemy więc taktykę, aby uzyskać jak najlepszy dla nich wynik i zminimalizować zidentyfikowane zagrożenia.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • przygotowywanie i negocjowanie kontraktów oraz transferów zawodników
  • sporządzanie i negocjowanie umów sponsoringu
  • reprezentację klientów w postępowaniach przez sportowymi sądami polubownymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi czy sądami arbitrażowymi
  • sporządzanie opinii prawnych