Dobrze wiemy, że sukces biznesu zależy od ludzi. Nawet gdy mówimy o branżach, gdzie wydawałoby się, że wszystko już zostało wymyślone, to od ludzi – ich zdolności i zaangażowania – zależy czy biznes ma szanse na rozwój czy nie.

Nasze podejście pozwala na podzielenie się z klientami nie tylko naszą wiedzą prawniczą, ale również wiedzą biznesową, menadżerską, którą mieliśmy okazję zdobyć doradzając zarówno mniejszym, jak i większym przedsiębiorcom.

W ramach naszej praktyki prawa pracy świadczyliśmy dla naszych klientów następujące usługi:

  • przygotowanie umów o pracę, w tym dla członków zarządu i kadry kierowniczej, umów o zakazie konkurencji
  • opracowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz układów zbiorowych
  • restrukturyzacje zatrudnienia, w tym zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładu pracy
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych i reprezentowanie w sporach sądowych
  • doradztwo w zakresie zagadnień dotyczących związków zawodowych i rad pracowników, reprezentowanie w negocjacjach
  • badania przestrzegania prawa w sprawach pracowniczych