Spory są nieodłączną częścią prowadzenia każdego biznesu. Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych dla każdego segmentu rynku, w tym zarówno dla mniejszych przedsiębiorstw, jak też międzynarodowych koncernów. Zdajemy sobie sprawę, że postępowania sporne mogą znacząco wpływać na kondycję finansową przedsiębiorstw naszych klientów. Stąd też, podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby nasze usługi przynosiły dla klientów wymierne efekty, także w wymiarze czasowym i kosztowym.

W ramach praktyki sporów sądowych wypracowaliśmy metodykę prowadzenia sprawy w taki sposób, dzięki któremu zwiększamy szansę na powodzenie postępowania. W ramach prowadzonej sprawy:

 • wszechstronnie analizujemy i ustalamy stan faktyczny, w tym korzystając z wywiadu białego lub specjalistycznych firm zewnętrznych;
 • do każdej powierzonej nam sprawy przypisujemy prawników łączących umiejętności i wiedzę z zakresu prawa procesowego oraz dziedziny prawa, której spór dotyczy
 • wraz z naszymi klientami opracowujemy strategię postępowania, uwzględniając alternatywne rozwiązania i możliwości, w tym polubowne metody rozwiązywania sporów oraz interwencje przed organami państw trzecich
 • spory prowadzimy z najwyższą dbałością o renomę i dobre imię przedsiębiorstwa. Dbamy w szczególności o to, aby nie narazić innych relacji biznesowych naszych klientów

Nasze doświadczenie obejmuje m.in. reprezentowanie klientów przed:

 • wszystkimi instancjami sądów polskich, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • sądami polubownymi (ADR)
 • Trybunałem Konstytucyjnym
 • Krajową Izbą Odwoławczą
 • Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • organami egzekucyjnymi
 • mediatorami
 • likwidatorami i wierzycielami