Nasi prawnicy posiadają doświadczenie we współpracy z azjatyckimi klientami i kancelariami prawnymi, co pozwala nam zrozumieć potrzeby tego kręgu kulturowego. Świadczymy pomoc prawną dla azjatyckich firm oraz podmiotów sektora publicznego, w tym także mieszkańców tego kontynentu nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na pomoc prawną świadczoną naszym azjatyckim klientom w zakresie ich działalności w Polsce składają się m. in.:

  • doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w tym tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego
  • pomoc prawna w zakresie umów handlowych
  • doradztwo prawne w zakresie nabywania oraz regulowania stanu prawnego nieruchomości w Polsce
  • pomoc prawna związana cudzoziemcom, w tym m. in. pomoc w zakresie legalizacji pobytu, zawarcia umowy najmu, zakupu nieruchomości, obrony w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych
  • reprezentacja przed wszelkimi instytucjami, organami administracyjnymi oraz przed wszystkimi sądami niezależnie od instancji.

Nasi prawnicy to wysoko wykwalifikowani specjaliści z praktycznym doświadczeniem z różnych branż i środowisk, którzy tworzą zespół zorientowany przede wszystkim na efekty współpracy. Wybierając nasze usługi, wybierasz zaufanego doradcę.