11 kwietnia 2019 w Blog

Czy profesor Maciej Szpunar lubi hip hop, czyli o samplingu

Profesor Maciej Szpunar, Pierwszy Rzecznik  Generalny TSUE, wydał opinię, w której wskazuje, że sampling narusza prawa producenta fonogramu jeśli jest dokonywany bez jego zgody. Sampling to użycie fragmentu utworu muzycznego  w nowo utworzonym utworze muzycznym. Właściwie od początku sampling budził wątpliwości prawne. Obrońcy takiej formy korzystania z cudzego utworu wskazywali na wolność tworzenia (inspiracji cudzym utworem), prawo cytatu, dozwolony użytek prywatny jako podstawy prawne sankcjonujące takie działanie.

Rzecznik wskazał natomiast, że prawo krajowe nie może stanowić o wyjątkach dotyczących wykorzystania sampli, ponieważ stanowiłoby to naruszenie praw wynikających z dyrektywy 2001/29. A ponadto sampling nie korzysta z prawa cytatu, ponieważ nie koresponduje z pierwotnym utworem ale wtapia się  nowy utwór. Dodatkowo ochrona fonogramu nie narusza wolności tworzenia jako prawa podstawowego Unii Europejskiej.

Naszym zdaniem generalny zakaz samplingu ograniczy wolność tworzenia. Producent fonogramu będzie mógł zmonopolizować najmniejszy fragment fonogramu (kilka nut) nawet jeśli pierwotne połączenie nie miało charakteru twórczego a było np. banalnym, oczywistym połączeniem nut. Orzeczenie TSUE może mieć kolosalny wpływ na branżę muzyczną.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – zapewne jak każdy profesor prawa. 🙂

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.