12 listopada 2020 w Blog

Zapraszamy na szkolenie z nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

SQUARE Tax & Legal zaprasza na:

CYKL WARSZTATÓW ONLINE

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – co warto wiedzieć będąc Zamawiającym?

PROWADZĄCA: Katarzyna Skiba – Kuraszkiewicz – partner | radca prawny

DLA KOGO: Nasze warsztaty dedykujemy osobom przygotowującym i prowadzącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego, które chciałby usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę
na temat przepisów nowej ustawy PZP, tj. ustawy wchodzącej w życie 1 stycznia 2021 r.

HARMONOGRAM:

26 listopada 2020 r. | godz. 10:00 – 13:00

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CZ. I

Warsztat poświęcony będzie następującym zagadnieniom:

 1. Nowe definicje.
 2. Zasady prowadzenia postępowania.
 3. Planowanie postępowania, w tym analiza potrzeb i wymagań zamawiającego.
 4. Warunki udziału w postępowaniu.
 5. Przedmiotowe środki dowodowe.
 6. Konsorcjum. Udział podmiotu trzeciego.
 7. Sesja Pytań i Odpowiedzi.

3 grudnia 2020 r. | godz. 10:00 – 13:00

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CZ. II.

Warsztat poświęcony będzie następującym zagadnieniom:

 1. Złożenie oferty.
 2. Termin związania ofertą. Wadium.
 3. Podstawy odrzucenia oferty.
 4. Tryby postępowania przy zamówieniach krajowych.
 5. Sesja Pytań i Odpowiedzi.

10 grudnia 2020 r. | godz. 10:00 – 13:00

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ

Warsztat poświęcony będzie następującym zagadnieniom:

 1. Umowy w sprawie zamówień publicznych – założenia podstawowe.
 2. Niedozwolone postanowienia umowne.
 3. Waloryzacja.
 4. Postępowanie odwoławcze.
 5. Postępowanie skargowe.
 6. Mediacje.
 7. Sesja Pytań i Odpowiedzi.

MIEJSCE: Warsztaty prowadzone będą on-line za pośrednictwem platformy https://www.livewebinar.com/.

FORMA: Warsztaty składają się z dwóch części – pierwszej, podczas której omawiane są wybrane zagadnienia
z danego bloku tematycznego oraz drugiej – godzinnej sesji Pytań i Odpowiedzi (Q&A).

CENA: 500 zł netto za cały cykl obejmujący 3 warsztaty lub 200 zł netto za jedno spotkanie.

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych podana cena netto będzie również ceną brutto w związku z zastosowaniem zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

ZAPISY: Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w warsztatach w wiadomości e-mail przesłanej na adres .

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prawnej SQUARE mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Kancelaria Prawna SQUARE, ani jej pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach oraz ewentualne działania podjęte w oparciu o takie materiały.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub informacji dotyczących kwestii poruszonych na stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Prawną SQUARE poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefonicznie na numer wskazany w stopce.

The materials and information posted on the SQUARE Legal website are provided for general information purposes only and do not constitute legal advice. SQUARE Legal and its employees are not responsible for any errors or deficiencies in the posted materials or information, and any actions taken based thereon.
Should you be interested in obtaining legal advice or information on issues discussed on the SQUARE Legal website, do not hesitate to contact us directly via phone, online contact form or e-mail.