Bez kategorii

27 marca 2020 - TARCZA ANTYKRYZYSOWA | cz. III | TERMINY SĄDOWE

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie podpisana przez Prezydenta tarcza antykryzysowa, która zdaniem rządzących ma służyć wsparciu polskich przedsiębiorców, rolników oraz pracowników w czasie trwającej na świecie pandemii koronawirusa COVID-19.  Ustawa zakłada m.in. istotne zmiany w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu pandemii, w tym zmiany dot. zawieszenia

- TARCZA ANTYKRYZYSOWA | cz. II | DOFINANSOWANIE DLA PRACODAWCÓW Z FGŚP

Poniżej prezentujemy garść informacji o jednej z przewidywanych form wsparcia przedsiębiorców – dofinansowania do utrzymanych, mimo kryzysu, miejsc pracy. Ważnym elementem tzw. tarczy antykryzysowej jest wsparcie pracodawców. Jeśli przedsiębiorstwo wykaże spadek obrotów nabywa uprawnienia do szczególnego uregulowania warunków zatrudnienia, ale również prawo do wsparcia ze środków publicznych. Co ważne, nowe przepisy znajdą zastosowanie nie tylko

- TARCZA ANTYKRYZYSOWA | cz. I | NAJEM OBIEKTÓW HANDLOWYCH

W dniu wczorajszym na stronie internetowej Sejmu opublikowane zostały rządowe projekty ustaw związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z zagadnień ujętych w przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej są rozwiązania dotyczące centrów handlowych. Zgodnie z  projektem,  „w przypadku gdy działalność najemcy powierzchni