20 lutego 2019 w Blog, Prawo pracy

Duże zmiany w prawie komorniczym od 1 stycznia 2019 r.

Wraz z nadejściem 1 stycznia 2019 r. utraciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach sądowych i egzekucji. Ustawa ta przez lata swojego obowiązywania była wielokrotnie nowelizowana, co znacząco wpłynęło na  jej spójność – a…

CZYTAJ WIĘCEJ
8 lutego 2019 w Blog, Prawo pracy

Czy okres zatrudnienia za granicą zalicza się w Polsce do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

W dzisiejszych czasach Polacy często decydują się na wyjazd za granicę, a jedną z pobudek są większe możliwości zarobkowe. Część z nich na emigracji układa sobie życie i w nowym Państwie postanawia osiedlić się na stałe, jednak spora…

CZYTAJ WIĘCEJ
1 lutego 2019 w Blog, Prawo pracy

Zmiany w KSH – rezygnacja ostatniego członka zarządu

Pośród pytań, które w ostatnich latach są nam coraz częściej zadawane, zdecydowanie znajduje się wątpliwość dotycząca pozywania spółek bez zarządu. Nierzetelni kontrahenci bez żadnych skrupułów wykorzystują to, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie należności od spółki bez zarządu…

CZYTAJ WIĘCEJ
30 stycznia 2019 w Blog, Prawo pracy

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a następnie 11 stycznia 2019 r. dokument wpłynął do Sejmu. Wśród powodów zmian legislacyjnych w tym zakresie podaje się przede wszystkim to, iż potrzeba nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy podyktowana…

CZYTAJ WIĘCEJ
28 stycznia 2019 w Blog, Prawo pracy

Rozporządzenie UE w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych

W dniu 18 grudnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Przepisy Rozporządzenia będą miały zastosowanie od…

CZYTAJ WIĘCEJ
23 stycznia 2019 w Blog, Prawo pracy

#10yearschallenge – a jak to się ma do skoków narciarskich?

Wydarzeniem sportowym minionego weekendu w Polsce były bez wątpienia konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Tradycyjnie już na Wielkiej Krokwi odbył się konkurs drużynowy (w sobotę) i indywidualny (w niedzielę). Nie był to zbyt udany weekend…

CZYTAJ WIĘCEJ
21 stycznia 2019 w Blog, Prawo pracy

Jak przekazywać dane osobowe z Polski do Wielkiej Brytanii na wypadek Brexitu?

W związku z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia regulującej to umowy międzynarodowej, Prezes UODO wyjaśniła, jakie będą tego konsekwencje dla polskich administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane. Tak długo, jak Wielka Brytania będzie członkiem Unii…

CZYTAJ WIĘCEJ
11 stycznia 2019 w Blog, Prawo pracy

Znaki towarowe – cz. I

Dotychczas znakiem towarowym mogło być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Zgodnie jednak z postanowieniami rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –…

CZYTAJ WIĘCEJ
7 stycznia 2019 w Blog, Prawo pracy

Przestępstwa motywowane nienawiścią – projekt badawczy Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przeprowadziło projekt badawczy, którego celem było oszacowanie skali występowania oraz zgłaszalności przestępstw z nienawiści, a także rozpoznanie ich specyfiki…

CZYTAJ WIĘCEJ
4 stycznia 2019 w Blog, Prawo pracy

Ustawa o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym

15 grudnia weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, na podstawie których Urząd Ochrony Konkurencji i…

CZYTAJ WIĘCEJ