13 maja 2019 w Blog, Prawo pracy

Skutki brexitu dla przedsiębiorców z UE

Wskutek ustaleń poczynionych podczas unijnego szczytu w Brukseli w dniu 11 kwietnia 2019 r., Wielka Brytania opuści Unię Europejską najpóźniej w dniu 31 października 2019 r. UE zależy, aby brexit przebiegł w sposób uporządkowany, gwarantujący odpowiedni czas na…

CZYTAJ WIĘCEJ
6 maja 2019 w Blog, Prawo pracy

SQUARE TEAM bierze udział w Biegu Firmowym 2019!

Bieg Firmowy 2019 jest sztafetą o łącznej długości ok. 25 km, w której każdy z 5 uczestników będzie miał do przebiegnięcia ok. 5 km. W tym roku Bieg Firmowy 2019 odbędzie się w dwóch turach po 5000 zawodników….

CZYTAJ WIĘCEJ
17 kwietnia 2019 w Blog, Prawo pracy

Przyznanie dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek wybranym pracownikom może stanowić dyskryminację ze względu na religię

W Austrii – w której większość ludności należy do Kościoła rzymskokatolickiego – Wielki Piątek jest odpłatnym dniem wolnym od pracy jedynie dla członków Kościołów ewangelickich wyznania augsburskiego i helweckiego, Kościoła starokatolickiego oraz Kościoła ewangelicko-metodystycznego. Jeżeli członek któregoś z…

CZYTAJ WIĘCEJ
15 kwietnia 2019 w Blog, Prawo pracy

BREXIT odroczony do 31 października 2019 r.

W dniu 11 kwietnia 2019 r., podczas unijnego szczytu w Brukseli, zapadła istotna decyzja w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przywódcy zgodzili się na przełożenie terminu tzw. brexitu aż do dnia 31 października 2019 r. Nadal…

CZYTAJ WIĘCEJ
11 kwietnia 2019 w Blog, Prawo pracy

Czy profesor Maciej Szpunar lubi hip hop, czyli o samplingu

Profesor Maciej Szpunar, Pierwszy Rzecznik  Generalny TSUE, wydał opinię, w której wskazuje, że sampling narusza prawa producenta fonogramu jeśli jest dokonywany bez jego zgody. Sampling to użycie fragmentu utworu muzycznego  w nowo utworzonym utworze muzycznym. Właściwie od początku…

CZYTAJ WIĘCEJ
5 kwietnia 2019 w Blog, Prawo pracy

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów indeksowanych do CHF

W dniu 4 kwietnia 2019 r., w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt ​III CSK 159/17, Sąd Najwyższy poparł „odfrankowienie” kredytów złotowych indeksowanych do CHF. Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd Najwyższy przyjął, że uznanie…

CZYTAJ WIĘCEJ
21 marca 2019 w Blog, Prawo pracy

Czy pełnomocnictwo, o którym mowa w art 210  § 1 KSH może być pełnomocnictwem rodzajowym?

Uchwałą podjętą w dniu 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt III CZP 71/18) Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy pełnomocnictwo udzielone osobie powołanej przez wspólników spółki z o.o. do zawierania umów z członkiem zarządu spółki może być pełnomocnictwem rodzajowym. Zgodnie…

CZYTAJ WIĘCEJ
14 marca 2019 w Blog, Prawo pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów!

W jednym z najnowszych orzeczeń, które zapadło w sprawie C-118/17 odnośnie umów kredytu z klauzulami dotyczącymi spreadów walutowych,  Trybunał podkreślił, że przepisy wykluczające nieważność z mocą wsteczną umowy kredytu w walucie obcej zawierającej nieuczciwy warunek dotyczący ryzyka kursu…

CZYTAJ WIĘCEJ
4 marca 2019 w Blog, Prawo pracy

Private enforcement w przypadku porozumień kartelowych – efektywny sposób wzmocnienia walki ze szkodliwymi dla konkurencji porozumieniami?

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (dalej: Ustawa) wprowadziła ułatwienia w prywatnoprawnym trybie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody z tytułu naruszenia prawa konkurencji, w tym naruszeń w…

CZYTAJ WIĘCEJ
27 lutego 2019 w Blog, Prawo pracy

Co to jest zachowek?

Pod enigmatycznym pojęciem zachowku, kryję się instytucja mająca za swoje główne zadanie ochronę i zabezpieczenie interesów osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Zachowek został uregulowany w przepisach art. 991-1011 kodeksu cywilnego. Istota zachowku i osoby uprawnione Głównym…

CZYTAJ WIĘCEJ