Roczne archiwum: 2019

29 października 2019 - Dowody w postępowaniu podatkowym

Co może być dowodem w postępowaniu podatkowym? Czy Ordynacja Podatkowa przewiduje możliwość posłużenia się przez organ podatkowy dowodami zgromadzonymi w postępowaniu przygotowawczym? A jeśli tak, to pod jakimi warunkami? Zgodnie z art. 180 § 1 O.p. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Artykuł

9 września 2019 - Czy można żądać zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej?

Dyrektywa PSD2 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług płatniczych za nieautoryzowane transakcje płatnicze. Począwszy od 20 czerwca 2018 r. dostawcy usług płatniczych zobowiązani są niezwłocznie zwracać płatnikom kwotę, którą obciążono ich rachunek w przypadku wystąpienia takiej transakcji. Bez znaczenia jest tu fakt, czy transakcja taka została wykonana przy pomocy

30 sierpnia 2019 - Biała lista podatników VAT już od 1 września 2019 r.!

Już od 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać nowe, bardzo ważne dla przedsiębiorców zasady weryfikacji kontrahentów przy dokonywaniu transakcji. Znowelizowana ustawa o VAT (z 12 kwietnia 2019 r.) wprowadzi ujednolicony rejestr firm, tzw. białą listę podatników VAT, obejmujący m.in. nowość, czyli wykaz rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców. Ustawa wprowadza jednocześnie obowiązek dokonywania zapłaty wyłącznie na rachunki figurujące