Miesięczne archiwum: Czerwiec 2019

28 czerwca 2019 - Skuteczność prawna zakazu przejmowania pracowników kontrahenta

Ze względu na dynamiczną sytuację na rynku pracy, w umowach pomiędzy przedsiębiorcami coraz częściej zawierany jest zakaz zatrudniania pracowników kontrahenta. Jednak czy wprowadzenie do umowy z kontrahentem całkowitego zakazu przejmowania pracowników jest prawnie skuteczne? Czy istnieją inne metody zabezpieczenia się przedsiębiorcy przed ryzykiem utraty pracowników? Zakaz przejmowania pracowników Już na samym początku należy podkreślić, że

26 czerwca 2019 - Dwutorowość prowadzonych postępowań jako przesłanka do stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej

Dzisiaj opowiemy o niektórych możliwych nieprawidłowościach w toczącym się postępowaniu podatkowym. Tytułem wstępu dla dalszych rozważań wskazać należy, iż zgodnie z art. 165a Op organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku „gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może

24 czerwca 2019 - Opinia rzecznika generalnego w kolejnej sprawie z udziałem Facebooka

W dniu 4 czerwca 2019 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Maciej Szpunar wydał interesującą opinię w sprawie pod sygnaturą C-18/18 z udziałem osoby publicznej i globalnej sieci społecznościowej. Sprawa dotyczy Evy Glawischnig- Piesczek, byłej posłanki do parlamentu austriackiego, pod której adresem opublikowane zostały komentarze zniesławiające na platformie Facebook. Na stronie jednego z austriackich