Miesięczne archiwum: Marzec 2019

26 marca 2019 - Mecenas Grzegorz Rutkowski prowadzi zajęcia na studiach MBA organizowanych przez WSH we Wrocławiu!

Podobno najwięcej się uczymy, ucząc innych. Dlatego jeden z najdłużej współpracujących z nami prawników, r. pr.  Grzegorz Rutkowski postanowił wypróbować tę teorię w praktyce. Podjął się przeprowadzenia serii zajęć w języku angielskim z zakresu Business Law w ramach zajęć na studiach MBA na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jego doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego, prawa

21 marca 2019 - Czy pełnomocnictwo, o którym mowa w art 210  § 1 KSH może być pełnomocnictwem rodzajowym?

Uchwałą podjętą w dniu 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt III CZP 71/18) Sąd Najwyższy rozstrzygnął, czy pełnomocnictwo udzielone osobie powołanej przez wspólników spółki z o.o. do zawierania umów z członkiem zarządu spółki może być pełnomocnictwem rodzajowym. Zgodnie z art. 210 § 1 KSH w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim

14 marca 2019 - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów!

W jednym z najnowszych orzeczeń, które zapadło w sprawie C-118/17 odnośnie umów kredytu z klauzulami dotyczącymi spreadów walutowych,  Trybunał podkreślił, że przepisy wykluczające nieważność z mocą wsteczną umowy kredytu w walucie obcej zawierającej nieuczciwy warunek dotyczący ryzyka kursu walutowego są niezgodne z prawem Unii. W ocenie Trybunału, unieważnienie umowy musi być bowiem możliwe, gdy nie