Roczne archiwum: 2019

18 grudnia 2019 - Ochrona danych osobowych podczas kontroli biletów

Zarówno w okresie około świątecznym, jak i na co dzień, wielu z nas podróżuje środkami komunikacji publicznej. Warto więc wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują kontrolerom biletów. Czy kontroler może żądać okazania dowodu osobistego lub spisać z niego dane osobowe? Uprawnienia kontrolera biletów określa art. 33a  ustawy Prawo przewozowe. Kontroler biletów w trakcie kontroli ma prawo: zweryfikować dokumenty

13 grudnia 2019 - TSUE orzekł o zakazie nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie świadczeń z zabezpieczenia społecznego

W dniu 12 grudnia 2019 r. TSUE wydał wyrok w trybie prejudycjalnym, w którym wskazał, że przepisy prawa wewnętrznego Państw Członkowskich wprowadzające nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie świadczeń przyznawanych w ramach państwowego sytemu zabezpieczenia społecznego naruszają prawo unijne (wyrok TSUE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie C-450/18, WA przeciwko Instituto Nacional

10 grudnia 2019 - Dowód z opinii biegłego po nowelizacji procedury cywilnej

Szeroka nowelizacja procedury cywilnej wprowadzona ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) dotyczy m. in. postępowania dowodowego. W zakresie dowodów ustawodawca postanowił wprowadzić nowe rozwiązanie odnośnie dowodu z opinii biegłego. Nadal konieczne jest dopuszczenie przez sąd dowodu z opinii