Widzimy rozwiązania

Piotr Zaleski

Student III roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni aktywny uczestnik debat oksfordzkich. Swoją przyszłość wiąże z prawem nowych technologii oraz szeroko pojętym tematem sztucznej inteligencji.