Prawomocny wyrok sądu – unieważnienie kredytu we frankach

11 lipca 2019 - Wydarzenia

Dobra nowina dla Frankowiczów! Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna w całości. Bank musi zwrócić kredytobiorcy 25 258,40 zł oraz 20 756,82 CHF. Wyrok jest prawomocny.

Unieważnienie kredytu we frankach

W dniu 10 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego na rzecz Kredytobiorcy kwoty 25 258,40 zł oraz 20 756,82 CHF, jak również stwierdzającego nieważność umowy. Tym samym wyrok sądu I instancji stał się prawomocny!

Orzeczenie sądu pierwszej instancji dostępne jest pod adresem:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_000299_2015_Uz_2017-10-11_001

Co dalej z kredytem we frankach?

 

 

 

 

 

 

 

 

W ustnych motywach orzeczenia sąd II instancji wskazał, że:

(1) orzeczenie SOKiK ma charakter prejudykatu;

(2) abuzywny jest cały mechanizm indeksacji – nie ma możliwości oddzielenia mechanizmu indeksacji od tabel kursowych banku;

(3) mechanizm indeksacji jest nieuczciwy ze względu na:

– nieograniczone ryzyko zmian kursów waluty po stronie kredytobiorcy;- zastosowanie dwóch różnych kursów waluty w obrębie jednego stosunku prawnego (kursu kupna przy wypłacie oraz kursu sprzedaży przy spłacie kredytu);- nieokreślone zasady ustalania kursu bankowego;

(4) mechanizm indeksacji określa główne świadczenie kredytobiorcy, a bez tego mechanizmu umowa nie może być wykonywana;

(5) konsument jest dysponentem prawa do powołania się na nieuczciwość zapisów umowy;

(6) do konsumenta należy decyzja czy chce, aby jego umowa była wykonywana bez zapisów uznanych za abuzywne, czy też domaga się stwierdzenia nieważności umowy;

(7) nie ma możliwości uzupełnienia umowy kursem średnim NBP ani kursem rynkowym.

 

 

 

 

Pomoc frankowiczom

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących opisanych powyżej zagadnień oraz obsługi prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń od banku, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: kancelaria@ps-legal.pl

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.