1 lipca 2019 w Blog, Prawo pracy

Zakaz wprowadzania psów w przestrzeni publicznej

Każdy wielbiciel czworonogów na pewno niejednokrotnie spotkał się z zakazem wprowadzania psów w przestrzeni publicznej. Znaki zakazu umieszczone są najczęściej w parkach lub przy placach zabaw. Jednak czy taki zakaz można uznać za wiążący wobec właścicieli czworonogów? Czy…

CZYTAJ WIĘCEJ
28 czerwca 2019 w Blog, Prawo pracy

Skuteczność prawna zakazu przejmowania pracowników kontrahenta

Ze względu na dynamiczną sytuację na rynku pracy, w umowach pomiędzy przedsiębiorcami coraz częściej zawierany jest zakaz zatrudniania pracowników kontrahenta. Jednak czy wprowadzenie do umowy z kontrahentem całkowitego zakazu przejmowania pracowników jest prawnie skuteczne? Czy istnieją inne metody…

CZYTAJ WIĘCEJ
24 czerwca 2019 w Blog, Prawo pracy

Opinia rzecznika generalnego w kolejnej sprawie z udziałem Facebooka

W dniu 4 czerwca 2019 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Maciej Szpunar wydał interesującą opinię w sprawie pod sygnaturą C-18/18 z udziałem osoby publicznej i globalnej sieci społecznościowej. Sprawa dotyczy Evy Glawischnig- Piesczek, byłej posłanki do…

CZYTAJ WIĘCEJ
18 czerwca 2019 w Blog, Prawo pracy

Dobra wiadomość na wakacje dla zwiedzających Europę – dużo gorsza dla budżetu Niemiec

W dzisiejszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął sprawę dotyczącą niemieckiej opłaty za użytkowanie dróg federalnych (winiety) przez samochody osobowe (sygn. C-591/17). W 2015 r. Niemcy ustanowiły ramy prawne dla wprowadzenia opłaty za użytkowanie dróg federalnych, w tym…

CZYTAJ WIĘCEJ
11 czerwca 2019 w Blog, Prawo pracy

Sąd Najwyższy poparł odfrankowienie kredytów CHF

W dniu 4 kwietnia 2019 r., w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt III CSK 159/17, Sąd Najwyższy poparł „odfrankowienie” kredytów złotowych indeksowanych do CHF. „Odfrankowienie” kredytu Jak już informowaliśmy wcześniej (http://sqrlegal.pl/bez-kategorii/sad-najwyzszy-wypowiedzial-sie-w-sprawie-kredytow-indeksowanych-do-chf/), we wskazanym wyroku Sąd Najwyższy…

CZYTAJ WIĘCEJ
7 czerwca 2019 w Blog, Prawo pracy

Polska wygrywa spór przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

Konflikt pomiędzy Komisją Europejską (dalej: KE) a Polską rozpoczął się we wrześniu 2016, kiedy to KE stwierdziła, że wprowadzony w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej narusza prawo unijne i wszczęła w tej sprawie postępowanie przeciwko Polsce. KE popierała…

CZYTAJ WIĘCEJ
3 czerwca 2019 w Blog, Prawo pracy

Wyrok TSUE: Czy komornik sądowy może podwyższyć opłatę egzekucyjną o kwotę VAT?

Do Sądu Rejonowego w Sopocie wpłynęła skarga kuratora dłużniczki, wobec której przeprowadzone zostało postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego przy w/w sądzie. Skarga obejmowała wniosek o ustalenie, czy podatek VAT jest już wliczony w kwotę opłat egzekucyjnych i tym…

CZYTAJ WIĘCEJ
24 maja 2019 w Blog, Prawo pracy

Czy rejestracja znaku towarowego „NEYMAR” przez osobę trzecią jest ważna?

Tytułem wstępu dla zagadnienia rozpoznanego przez Sądu Unii Europejskiej należy wskazać, iż znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający…

CZYTAJ WIĘCEJ
20 maja 2019 w Blog, Prawo pracy

Bieg Firmowy 2019 – udany debiut drużyny SQUARE!

10 tysięcy osób, 1841 drużyn, a w tym SQUARE wzięło udział w 12 edycji charytatywnego Biegu Firmowego, który odbył się w dniu 18 maja 2019 r. na terenie AWF oraz Stadionu Olimpijskiego. Przy okazji imprezy zbierane były pieniądze…

CZYTAJ WIĘCEJ
15 maja 2019 w Blog, Prawo pracy

Frankowicze – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE

W dniu 14 maja 2019 r. Rzecznik Generalny TSUE wydał długo oczekiwaną przez Frankowiczów opinię w sprawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. C-260/18). Sąd nie może zastosować kursu średniego NBP W pierwszej…

CZYTAJ WIĘCEJ