5 grudnia 2019 w Blog, Prawo pracy

Spóźnione wynagrodzenie i odstąpienie od umowy, a kara umowna

W omawianej sprawie wykonawca – firma, której zlecono roboty budowlano-montażowe, odstąpiła od umowy zawartej z inwestorem, ponieważ ten nie płacił jej w terminie umówionego wynagrodzenia. Strony wprost przewidziały w umowie możliwość odstąpienia od umowy, jeśli inwestor opóźnia się…

CZYTAJ WIĘCEJ
7 listopada 2019 w Blog, Prawo pracy

Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC. Co warto wiedzieć?

Strona pozwana w postępowaniu sądowym ma kilka sposobów obrony przed żądaniem ujętym w pozwie, a jednym z nich jest skorzystanie z zarzutu potrącenia. Istota tej instytucji prawa procesowego polega na żądaniu przez pozwanego oddalenia powództwa w całości lub…

CZYTAJ WIĘCEJ
9 września 2019 w Blog, Prawo pracy

Czy można żądać zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej?

Dyrektywa PSD2 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług płatniczych za nieautoryzowane transakcje płatnicze. Począwszy od 20 czerwca 2018 r. dostawcy usług płatniczych zobowiązani są niezwłocznie zwracać płatnikom kwotę, którą obciążono ich rachunek…

CZYTAJ WIĘCEJ
30 sierpnia 2019 w Blog, Prawo pracy

Biała lista podatników VAT już od 1 września 2019 r.!

Już od 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać nowe, bardzo ważne dla przedsiębiorców zasady weryfikacji kontrahentów przy dokonywaniu transakcji. Znowelizowana ustawa o VAT (z 12 kwietnia 2019 r.) wprowadzi ujednolicony rejestr firm, tzw. białą listę podatników VAT, obejmujący…

CZYTAJ WIĘCEJ
13 sierpnia 2019 w Blog, Prawo pracy

Uwaga – od dzisiaj obowiązują nowe znaki drogowe

Ważna informacja dla kierowców – od 14 sierpnia 2019 r. obowiązują w Polsce dwa nowe znaki drogowe. Ich celem jest poprawa oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości. Dlaczego wprowadzono nowe oznakowanie? Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki…

CZYTAJ WIĘCEJ
9 sierpnia 2019 w Blog, Prawo pracy

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

W ostatnich latach obserwujemy prężny rozwój branży hotelarskiej i turystycznej. Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług świadczonych m.in. przez biura podróży. Niestety zdarza się, że to jak wycieczka została przedstawiona w ofercie przedstawionej podróżnemu przed zawarciem…

CZYTAJ WIĘCEJ
25 lipca 2019 w Blog, Prawo pracy

Nowelizacja KPC podpisana!

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań, które będą miały fundamentalne…

CZYTAJ WIĘCEJ
15 lipca 2019 w Blog, Prawo pracy

Definitywny koniec kserowania dowodów osobistych?

Dotychczas można było spotkać się z powszechną (aczkolwiek krytykowaną przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a następnie Urząd Ochrony danych Osobowych) praktyką kopiowania m.in. dowodów osobistych przez wiele podmiotów działających na rynku (np. wypożyczalnie sprzętu sportowego i rekreacyjnego). Czy…

CZYTAJ WIĘCEJ
11 lipca 2019 w Blog, Prawo pracy

Prawomocny wyrok sądu – unieważnienie kredytu we frankach

Dobra nowina dla Frankowiczów! Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna w całości. Bank musi zwrócić kredytobiorcy 25 258,40 zł oraz 20 756,82 CHF. Wyrok jest prawomocny. Unieważnienie kredytu we frankach W dniu 10 lipca…

CZYTAJ WIĘCEJ
9 lipca 2019 w Blog, Prawo pracy

Sąd Najwyższy kolejny raz poparł odfrankowienie kredytów indeksowanych

Orzeczenie Sądu Najwyższego W dniu 9 maja 2019 r., w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt I CSK 242/18 Sąd Najwyższy po raz kolejny stanął na stanowisku, że uznanie za abuzywne postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych…

CZYTAJ WIĘCEJ