Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

11 kwietnia 2019 - Czy profesor Maciej Szpunar lubi hip hop, czyli o samplingu

Profesor Maciej Szpunar, Pierwszy Rzecznik  Generalny TSUE, wydał opinię, w której wskazuje, że sampling narusza prawa producenta fonogramu jeśli jest dokonywany bez jego zgody. Sampling to użycie fragmentu utworu muzycznego  w nowo utworzonym utworze muzycznym. Właściwie od początku sampling budził wątpliwości prawne. Obrońcy takiej formy korzystania z cudzego utworu wskazywali na wolność tworzenia (inspiracji cudzym

5 kwietnia 2019 - Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie kredytów indeksowanych do CHF

W dniu 4 kwietnia 2019 r., w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt ​III CSK 159/17, Sąd Najwyższy poparł „odfrankowienie” kredytów złotowych indeksowanych do CHF. Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd Najwyższy przyjął, że uznanie za niedozwolone (abuzywne) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono

3 kwietnia 2019 - KOMENTUJEMY WYROK WSA W OLSZTYNIE

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym 3 kwietnia 2019 r. w Rzeczpospolitej pt. „VAT: wyłączenie z opodatkowania dla sektora publicznego nie zakłóca konkurencji – wyrok WSA”, który skomentowała mec. Hrymak-Stanek, Partner Kancelarii:  https://www.rp.pl/VAT/304039996-VAT-wylaczenie-z-opodatkowania-dla-sektora-publicznego-nie-zakloca-konkurencji—wyrok-WSA.html  Poniżej prezentujemy komentarz Mec. Hrymak-Stanek: „Komentowany wyrok wpisuje się w ugruntowany pogląd, że działanie jednostek samorządu terytorialnego, polegające na realizowaniu zadań z